Sömnbehov och varför storleken har betydelse

Sömnbehov – har det med storleken att göra? Här får du ännu en infallsvinkel på den ständigt debatterade frågan om huruvida storleken har betydelse eller inte. Och svaret den här gången blir ett ”ja”. I alla fall när det handlar om sömnbehov och djur.

Läs mer