En fråga om sömn

Tack för att du vill vara med i vår undersökning om sömn. Vänligen svara på frågan här nedan med en eller ett par meningar.

Vad undrar du mest över när det handlar om sömn och sömnproblem?

>