Sömnbehov och varför storleken har betydelse

Sömnbehov – har det med storleken att göra? Här får du ännu en infallsvinkel på den ständigt debatterade frågan om huruvida storleken har betydelse eller inte. Och svaret den här gången blir ett ”ja”. I alla fall när det handlar om sömnbehov och djur.

Ju större ett djur är desto mindre sömnbehov har det. Små djur behöver alltså mer sömn för att känna sig utvilade. Till exempel behöver en elefant bara sova tre till fyra timmar per dygn för att känna sig utsövd. Samtidigt kan en mus kräva upp till 14 timmar sömn för att få sitt sömnbehov tillfredsställt.

Men visst låter lite märkligt. Första gången jag hörde talas om detta fenomen var på en sömnforskningskonferens, och jag hade själv lite svårt att tro på det. Spontant känns det ju som att stora kroppar skulle ha ett stort sömnbehov och behöva mer sömn för att ta igen sig.

Tillväxt och sömnbehov

På sätt och vis finns det en koppling till oss människor. När vi är små behöver vi betydligt mer sömn än när vi är vuxna. Och det kanske ter sig ganska naturligt eftersom det har med växten att göra. När vi växer behöver kroppen behöver mer återhämtning.

Samma förklaring kan vi inte tillämpa på djuren. Faktum är att man inte riktigt vet varför det tycks finnas ett omvänt förhållande mellan kroppsstorlek och sömnbehov.

Men hur ser det ut för oss som vuxna då? Behöver storväxta personer mer sömn än småväxta? Nej, så vitt vi vet så tycks det inte finnas något tydligt samband mellan en människas storlek och hur mycket han eller hon behöver sova.

Övervikt kan försämra sömnen

Däremot kan övervikt påverka sömnen negativt och bland annat leda till snarkningar och det som kallas sömnapné. Vi måste också komma ihåg att sömnbehovet varierar väldigt mycket mellan människor, men det beror alltså på andra saker än hur storväxta vi är.

Så precis som i många andra fall är det inte den mest logiska uppfattningen som är den korrekta, utan tvärtom. Det är för övrigt ganska vanligt när det gäller sömn. Det finns få områden som omges med så mycket myter som det här ämnet.

Så vad kan vi lära oss av detta? Jo, att alltid ta reda på fakta innan vi skapar oss en uppfattning om vad som påverkar vår sömn. Artiklarna på den här hemsidan är en bra början.